Archive for Maj, 2013

Różne prace sezonowe

Prace sezonowe są dla wielu osób pomysłem na dorobienie do głównego wynagrodzenia lub w przypadku prac zagranicą sposobem na zarobienie na resztę roku spędzonego w kraju. Tak czy inaczej mamy tu do czynienia z wieloma różnymi rozwiązaniami. W tytule mamy nawiązanie do różnych typów takowych prac sezonowych, dlatego też postaramy się wymienić kilka ciekawych i popularnych rozwiązań. Jeżeli mówimy o pracach sezonowych to od razu mogą nam przyjść do głowy prace związane ze zbieraniem różnego rodzaju owoców czy warzyw. Z drugiej strony mogą to być prace związane z ich sadzeniem, sianiem czy uprawą. W takim wypadku, jako prace sezonowe możemy traktować prace, które w danym okresie trzeba wykonywać. Mogą to być zarówno prace w kraju jak i za granicą. Innym typem prac w części sezonowych są te związane z budownictwem czy zleceniami około budowlanymi. Tu również możemy dorobić pracując na przykład sezonowo na budowie. Jeszcze innym rozwiązaniem mogą być prace związane z utrzymaniem sezonowych ogrodów czy trawników lub sprzątaniem posesji. Jak zatem widać pomysłów na prace sezonowe jest wiele. Jak się okazuje może to być dobre źródło dodatkowego zarobku lub sposób na przetrwanie. Zwłaszcza, gdy wyjedziemy zagranicę, a zarobione pieniądze wydamy po powrocie do kraju. Jest to codzienność dla wielu osób.

Praca w systemie prowizyjnym

Jednym ze sposobów na zarabianie czy też dokładnie rzecz biorąc pracę jest oczywiście praca na umowę o pracę, czyli na przysłowiowym etacie. Zalet takowego zatrudnienia jest sporo. Przede wszystkim większa pewność zatrudnienia i stała pensja. Jednak nie o pracy na takowym etacie ze stałą pensją będzie tu mowa. Jak wskazuje tytuł postaramy się krótko zająć sprawą pracy w systemie prowizyjnym. Możemy tu mieć do czynienia zasadniczo z dwoma rozwiązaniami. Z jednej strony może to być sprawa w przypadku, której będziemy mieli do czynienia z tak zwaną podstawą wynagrodzenia oraz systemem prowizyjnym. Zgodnie z tym mamy gwarantowaną podstawową kwotę wynagrodzenia, a reszta zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Im więcej zrobimy, czyli na przykład im większą ilość klientów pozyskamy dla pracodawcy tym więcej otrzymamy prowizji. Warto tu jednak zauważyć, iż tego rodzaju podstawy mogą być niskie, a dodatkowo w przypadku nieuzyskania minimalnych wyników w pracy mogą być dodatkowo obniżane. Z drugiej strony mamy do czynienia z rozwiązaniem czysto prowizyjnym. W takim wypadku to ile zarobimy zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Jest to częsty system motywacyjny przyjmowany przez firmy zajmujące się pozyskiwaniem klientów dla zleceniodawców. Przykładem może tu być pozyskiwanie klientów dla firm telekomunikacyjnych.

Pierwszy kontakt z pracodawcą

Jeżeli szukamy pracy to musimy być gotowi na to, iż prędzej czy później będziemy mieli okazję spotkać się z naszym potencjalnym pracodawcą twarzą w twarz. Oczywiście proces poszukiwania pracy polega zazwyczaj na tym, iż pracodawca umieszcza ofertę pracy w różnych miejscach takich jak prasa czy specjalne portale internetowe. Osoby zainteresowane wysyłają swoje kandydatury wraz z wymaganymi dokumentami takim jak życiorys czy list motywacyjny. Z takowych ofert pracodawca lub firma pośrednicząca wybiera oferty, którym warto przyjrzeć się lepiej. W takim wypadku mamy do czynienia z kolejnym etapem rekrutacji. Może to być kontakt z przedstawicielem wspominanej firmy pośrednictwa pracy jak i bezpośrednio z pracodawcą lub pracownikiem odpowiedzialnym z zatrudnianie nowych pracowników. W takim wypadku mamy do czynienia z pierwszym kontaktem z pracodawcą, czyli z rozmową kwalifikacyjną. W różnych źródłach na przykład w Internecie możemy znaleźć szereg rad, które mogą nam pomóc w pozytywnym przebrnięciu takowej pierwszej rozmowy. Jak się okazuje mamy do czynienia z wieloma różnymi pomysłami na rekrutację. Z jednej strony może to być to jednak rozmowa, a z drugiej proces rekrutacji może zostać rozbity na kilka różnych etapów. Może to być, więc nie jedna rozmowa z jednym człowiekiem, a kilka z różnymi osobami.

Przygotowanie życiorysu i listu motywacyjnego

Zanim zaczniemy zgłaszać swoją kandydaturę do wybranych i interesujących nas stanowisk, czyli odpowiadać na oferty pracy musimy przygotować swój życiorys oraz ewentualnie, jeżeli pracodawca wymaga list motywacyjny. Jeżeli nie wiemy jak takowy życiorys przygotować możemy skorzystać z wielu porad oraz gotowych wzorów, jakie możemy znaleźć w Internecie. W takim wypadku mowa o wzorach ogólnych pozwalających na przygotowanie ogólnego życiorysu jak i o rozwiązaniach pozwalających przygotować nasz życiorys konkretnie pod daną ofertę pracy. W takim wypadku są to wzory życiorysów stworzone specjalnie dla osób ubiegających się o konkretne stanowisko. Tak czy inaczej życiorys musi zawierać podstawowe informacje o nas, naszym wykształceniu czy doświadczeniu zawodowym, a także umiejętnościach czy zaletach. Drugą sprawą jest również wspomniany w tytule list motywacyjny. Zasadniczo jest to krótki lub nieco dłuższy opis tego, dlaczego chcemy się ubiegać o daną posadę. Część pracodawców wymaga tego rodzaju listów zamieszczonych wraz z życiorysem. Jest to dodatkowy etap rekrutacji. Dobrze napisany list motywacyjny może stworzyć nasz pozytywny wizerunek w oczach pracodawcy. W tym przypadku również mamy do czynienia z wieloma wzorami takowych listów jak i poradami, co do ich pisania, które możemy znaleźć na przykład w Internecie.

Zdobywanie doświadczenia sposobem na sukces

Doświadczenie jest elementem, na które wielu pracodawców zwraca uwagę przy tworzeniu ofert pracy, a następnie przy poszukiwaniu i rekrutowaniu pracowników. Jednak jednym z problemów w kontekście takowego doświadczenia jest to, iż trudno je w niektórych zawodach znaleźć, ponieważ wszystkie oferty pracy wymagają posiadania już takowego doświadczenia. W takim wypadku mamy do czynienia z zamykającym się kołem. Nie możemy zdobyć doświadczenia, bo nie możemy znaleźć pracy, w której moglibyśmy takowe wypracować. Bez doświadczenia nie możemy znaleźć odpowiedniej pracy. Sposobem na to jest zdobywanie doświadczenia jeszcze w czasie edukacji, czyli na przykład podczas studiów poprzez praktyki, staże czy nawet wolontariat lub dodatkowe zajęcia, kursy czy fakultety. Po zakończeniu edukacji, czyli w dużej mierze studiów powinniśmy pomyśleć o odpowiednich stażach. Jak się okazuje mogą to być staże finansowane z pieniędzy pochodzących z urzędów pracy. W tym jednak przypadku mamy ograniczony czas na podjęcie stażu po zakończeniu studiów. Innym sposobem na zdobycie doświadczenia są kursy czy szkolenia organizowane przez wspominany już urząd pracy. Możemy też zdecydować się na bezpłatny staż, lecz w takim wypadku musimy mieć inne źródło dochodów czy też finansowania, ponieważ za wykonaną pracę w ramach stażu nikt nam nie zapłaci.

Praca w kilku firmach jednocześnie

Dzisiejszy rynek pracy czy też stan gospodarki zmusza nas do tak zwanego kombinowania w celu uzyskania jak największych przychodów, dzięki czemu będziemy mogli przeżyć kolejny miesiąc. Brzmi to nieciekawie tym niemniej jest elementem smutnej rzeczywistości, która nas otacza. W takim wypadku możemy mieć do czynienia z sytuacją opisaną w temacie niniejszego tekstu. Mowa tu oczywiście o sytuacji, w której mamy do czynienia z jednoczesną pracą w kilku firmach. Czy pracodawcy wiedzą o tym, iż pracujemy również dla innych firm czy podmiotów i czy w ogóle powinni wiedzieć? Z tym bywa różnie. Wszystko zależy od tego, z jakimi pracodawcami mamy do czynienia. Jednym może wręcz zależeć na tym by pracownik wykonywał również inną pracę po to by tam szukać klientów do tej pierwszej. Przykładem są tu firmy zatrudniające osoby do poszukiwania poszkodowanych w różnego typu wypadkach. Takowe podmioty zajmują się pośrednictwem w ubieganiu się o odszkodowania. Jeżeli takowy pracownik pracuje w miejscu gdzie może spotkać dużo osób drugiemu pracodawcy temu od odszkodowań jest to na rękę. Przy swojej głównej pracy może znaleźć wielu chętnych do skorzystania z oferty pochodzącej od drugiego pracodawcy. Z drugiej jednak strony niektórzy pracodawcy nie tolerują zatrudnienia ich pracownika w innych podmiotach jednocześnie przy pracy u nich.

Oferty pracy dorywczej

Praca dorywcza jest jednym z rozwiązań, które pozwalają przetrwać na krótką metę. Z drugiej strony może to być źródło dodatkowego dochodu w przypadku, gdy potrzebujemy większych zysków, a nasza główna praca nie jest wstanie sprostać takowym wymogom finansowym. Jak się okazuje na rynku mamy do czynienia z szeregiem ofert pracy tego rodzaju. Z jednej strony może to być praca dodatkowa związana na przykład z promocją określonych produktów. Jako konkretny przykład można tu podać promocję kosmetyków. Wiele osób zwłaszcza kobiet zajmuje się pracą tak zwanej konsultantki doradzając znajomym czy rodzinie wybór kosmetyków w wolnej chwili. Jest to oczywiście tylko jeden z pomysłów na takową pracę. Z innej strony na to patrząc, jako pracę dorywczą możemy traktować oferty pracy chałupniczej. Mowa tu zarówno o popularnym skręcaniu długopisów jak i innych pracach wykonywanych na zamówienie w domu. W takim wypadku jesteśmy w stanie zarobić dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Poza tym, jako pracę dorywczą możemy traktować prace sezonowe. Takie jak na przykład zbieranie owoców czy warzyw. Może to być zarówno praca w kraju jak i za granicą. To tylko przykłady tego typu zarobku. Tak czy inaczej mamy do czynienia z wieloma pomysłami na powiększenie swojego budżetu. Jest to bardzo istotna sprawa dla wielu ludzi.

Oferty pracy zagranicznej

W przypadku ofert pracy możemy wyróżnić dwie zasadnicze grupy. Z jednej strony mamy oferty pracy w kraju, a z drugiej oferty pracy zagranicą. W niniejszym artykule wspomnimy nieco o właśnie ofertach wspomnianych w tytule artykułu, czyli o ofertach pracy zagranicznej. Wciąż popularnymi miejscami czy też krajami gdzie udajemy się po pracę są Niemcy, Holandia czy Wielka Brytania. To z takich krajów przywozimy najwięcej pieniędzy. Poza tym niezwykle atrakcyjne są również takie kraje jak Norwegia czy Szwajcaria. Tak czy inaczej możemy mieć do czynienia z wieloma ofertami pracy właśnie tam. Jak może to być praca? Otóż osoby posiadające specyficzne wykształcenie czy kwalifikacje mogą liczyć na ciekawą i atrakcyjną pod kątem wynagrodzenia pracę w zawodzie. W krajach Europy Zachodniej mamy do czynienia z deficytem pracowników chętnych pracować w niektórych zawodach. Z drugiej strony mamy do czynienia z ofertami pracy dla każdego bez względu na wykształcenie i tym podobne. Tego rodzaju zawody również nie cieszą się na zachodzie zainteresowaniem tamtejszych pracowników. Są to zazwyczaj zawody związane z gastronomią czy budownictwem. W takim wypadku pracę po krótkim przeszkoleniu może podjąć każdy z nas. Wynagrodzenie jak na realia tamtych krajów nie są wygórowane, ale jeżeli zamierzamy wydać te pieniądze dopiero po powrocie do kraju możemy na prawdę nieźle zarobić.

Rynek pracy po kryzysie

Kryzys gospodarczy, który mówiąc wprost wybuch kilka lat temu wciąż ma ogromny wpływ na sytuację gospodarczą na całym świecie. Można powiedzieć, iż wciąż na wielu płaszczyznach zmagamy się z sytuacjami kryzysowymi czy też dokładnie rzecz biorąc z kryzysem ekonomicznym i gospodarczym. Doskonale widać takową nieciekawą sytuację, jeżeli weźmiemy pod uwagę stan rynku pracy. Zaraz po pierwszym można powiedzieć wybuchu kryzysu zaczęły się masowe zwolnienia. Najpierw sytuacja gwałtownie pogorszyła się w USA, a zaraz potem rozlała się na cały świat. Najbardziej dotknięte kraje europejskie to kraje w dużej mierze południa Europy. Mowa tu przede wszystkim o tragicznej sytuacji w Grecji czy niewiele lepszej sytuacji Włoch czy Hiszpanii. W takim wypadku również mieliśmy do czynienia z szybko rosnącym bezrobociem. Wciąż takowe jest tam wysokie. Może się zdarzyć, iż wciąż będzie rosło. Tak czy inaczej rynek pracy po kryzysie nie wyglądał i nie wygląda wciąż za kolorowo. Może to, dlatego iż tak na prawdę kryzys jeszcze się nie skończył i być może potrwa jeszcze wiele lat. Po tak poważnym załamaniu nie można podnieść się w krótkim czasie. Zwłaszcza, iż problemy i nieodpowiednie działania, które doprowadziły do wybuch kryzysu gospodarczego narastały i były prowadzone przez wiele lat. Jeszcze dłużej może potrwać naprawa całej gospodarki.

Wysokie bezrobocie wśród absolwentów

Jak wskazuje tytuł naszego artykułu zajmiemy się teraz problemem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów. Chodzi tu oczywiście o absolwentów uczelni wyższych. Jak się okazuje po studiach wcale nie jest łatwo znaleźć pracę. Wręcz przeciwnie. Z racji daleko idącej specjalizacji może to być utrudnione. Co więcej wpływ na sytuację danej osoby na rynku pracy ma to, jaki kierunek czy też kierunki studiów ukończyła. Po części faktycznie łatwo jest znaleźć pracę jednak część kierunków określana jest, jako te, które produkują bezrobotnych. Z jednej strony po takowych kierunkach nie ma pracy, a z drugiej jest, lecz na warunkach trudnych do zaakceptowania. Chodzi tu oczywiście o niskie wynagrodzenie w porównaniu z trudami pracy. W ten sposób, co roku w urzędach pracy rejestruje się setki tysięcy nowych osób poszukujących pracy. Są to świeżo upieczeni absolwenci różnych kierunków. Jednak możemy mieć do czynienia również z innym schematem. W takim wypadku mowa tu o rozwiązaniach pozwalających od razu po studiach znaleźć pracę. Mowa tu o tak zwanych kierunkach zamawianych. Są to kierunki studiów, które zostały zamówione przez pracodawców z racji zapotrzebowania na specjalistów w określonych dziedzinach. Takie rozwiązanie pozwala mieć dużą dozę pewności, iż po zakończeniu studiów szybko znajdziemy mniej lub bardziej wymarzoną pracę w zawodzie.