Archive for the ‘praca’ Category

Walka z rosnącym bezrobociem

Jednym z problemów współczesnego świata, a zatem i współczesnej Polski jest rosnące bezrobocie. Oczywiście nie wszędzie takowe bezrobocie rośnie aczkolwiek w wielu krajach uważanych za rozwinięte takowy problem jest bardzo widoczny. Na nieciekawą kondycję rynku pracy i utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie wpływ ma kryzys globalny, który rozpoczął się kilka lat temu. Wciąż w wielu miejscach, krajach i na wielu rynkach odczuwamy jego niesłabnący wpływ. Warto zauważyć, iż takowy kryzys gospodarczy czy też ekonomiczny doprowadził do niemal bankructwa wiele krajów europejskich. Właśnie w tych krajach sytuacja na rynku pracy wygląda najgorzej. O ile w naszym kraju poziom bezrobocia wynosi około kilkunastu procent to w Hiszpanii może to być ponad dwadzieścia procent. Nie wspominając o Grecji gdzie poziom bezrobocia jest jeszcze wyższy. Walka z rosnącym bezrobociem jest, więc bardzo ważna. W naszym kraju mamy do czynienia z kilkoma programami, które mają pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Z jednaj strony mamy tu na myśli przekwalifikowanie oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez kursy, szkolenia i tym podobne. Z drugiej strony wspierana jest przedsiębiorczość i pomysły na zakładanie własnych firm zwłaszcza tych najmniejszych w wersji jednoosobowej. Jest to jednak bardzo trudna walka.

Wsparcie dla firm jednoosobowych

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo dobrym sposobem na uniezależnienie się finansowe. Jest to też bardzo dobre rozwiązanie z punktu wodzenia instytucji zajmujących się walką z problemem bezrobocia wśród obywateli. Jeżeli takowy zainteresowany bezrobotny założy własną przynajmniej jednoosobową firmę będzie można go wykreślić z listy osób, którym trzeba pomagać w znalezieniu pracy. Takowe rozwiązanie daje nadzieję, iż w przyszłości nie będzie on potrzebował pomocy państwa, a poprzez prowadzenie swojej firmy wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy, a w przyszłości być może stworzy kolejne miejsca pracy. Dlatego też państwo przy udziale zarówno środków własnych jak i takich, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej starają się wspierać inicjatywy tego rodzaju. Może to być wsparcie finansowe. Co bardzo ważne po spełnieniu odpowiednich warunków pomoc może być bezzwrotna. Oznacza to, iż osoba korzystająca z dotacji nie będzie musiała ich zwracać. Może to być kwota nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poza tym organizowane są różnego rodzaju szkolenia mające podnosić kwalifikacje jak i uczyć zainteresowanych przedsiębiorczości, podstaw ekonomii i zasad prowadzenia własnej firmy. Stosowane mogą też być ulgi podatkowe czy ulgi związane z niższymi składkami emerytalnymi lub zdrowotnymi.

Pomoc odpowiednich urzędów

Jak wiemy w naszym kraju funkcjonuje coś takiego jak Urząd Pracy. W takim wypadku możemy mieć do czynienia z miejskim urzędem pracy czy na przykład powiatowym urzędem pracy. Tak czy inaczej mamy tu na myśli urząd specjalnie stworzony po to by pomagać nam w poszukiwaniu pracy. Podstawową funkcją takowych urzędów jest właśnie pomoc w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym. W takowych urzędach mamy do czynienia z bazami danych, w których widnieją oferty pracy. Każdy pracodawca może tam swoją ofertę dodać, a przez to zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o odpowiednich kwalifikacjach. W urzędach pracy zarejestrowanych jest ogromna liczba osób pracy poszukujących. Niestety, ale poziom bezrobocia w naszym kraju sięga kilkunastu procent. Poza samym poszukiwaniem czy też pomocy w poszukiwaniu pracy urzędy tego typu mają za zadanie pomagać bezrobotnym w zdobywaniu nowych umiejętności i podnoszeniu kwalifikacji. Jednym ze sposobów jest finansowanie staży oraz organizowanie bezpłatnych kursów lub szkoleń. Inną sprawą jest kwestia pomocy finansowej w przypadku chęci prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Samo zatrudnienie jest bardzo dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia państwa, dlatego też stara się ono wspierać tego rodzaju inicjatywy osób bezrobotnych. Warto zauważyć, iż każdy zarejestrowany w urzędzie pracy ma opłacane składki zdrowotne z budżetu państwa.

Praca w niepełnym wymiarze godzin

W tym artykule wspomnimy nieco o pracy w niepełnym wymiarze godzin. Ogólnie rzecz biorąc może to być praca w różnych wymiarach. Punktem odniesienia jest tu tak zwany pełny wymiar godzin, czyli cały etat. Jak wiemy praca na całym etacie uwzględnia pracę przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. Jest to ujęcie najbardziej ogólne. Pracodawcy w zależności od typu pracy mogą nam zaoferować nieco inny grafik. Tak czy inaczej tak zwany pełny etat uwzględnia czterdzieści osiem godzin pracy w tygodniu. Wszystko ponad to określane jest, jako nadgodziny i opłacane dodatkowo. Tak przynajmniej powinno być. Przejdźmy teraz do sedna sprawy, czyli do pracy w niepełnym wymiarze czasu. Może to być na przykład praca na połowę etatu. Jak wynika z prostego rachunku mamy tu do czynienia z dwudziestoma czterema godzinami w tygodniu. W takim wypadku składka emerytalna również jest mniejsza, a składka zdrowotna pozostaje bez zmian. Oczywiście mogą funkcjonować również inne wymiary godzin. Cały czas mówimy jednak o pracy na etacie. Co w przypadku innych form zatrudnienia. W tym wypadku praca pod kątem czasu i liczby godzin może wyglądać zupełnie inaczej. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą oraz zadań, jakie w danej chwili otrzymujemy. Warto na to zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.

Samodzielne opłacanie składek

Jeżeli pracujemy na zasadzie umowy o dzieło czy też umowy zlecenie w większości przypadków nie mamy opłaconych żadnych składek. Płacimy tylko podatek, a resztę kwoty otrzymujemy na przysłowiową rękę. Mowa tu oczywiście o składkach takich jak składka na ubezpieczenie zdrowotne czy też ubezpieczenie emerytalne. Niestety w przypadku umów, o których zostało już wspomniane idąc za tytułem niniejszego artykułu składni kusimy opłacić samodzielnie. Inna sprawa to umowy o pracę. W przypadku takowych form zatrudnienia mamy do czynienia z koniecznością opłacania wszelakich wspomnianych składek przez pracodawcę. Podnosi to znacznie koszty zatrudnienia właśnie z punktu widzenia pracodawcy. Dlatego też pracodawcy skłonni są zaoferować wyższe wynagrodzenie pracownikom, którzy zdecydują się na przykład na umowę zlecenie. Pracodawca i tak na tego rodzaju rozwiązaniu zarobi. Tak czy inaczej mamy do czynienia z ciągłym poszukiwaniem oszczędności w trudnych czasach. Jednak, co z pracownikiem, który decyduje się na wspomniane składki? Otóż może się on samodzielnie ubezpieczyć i w takim wypadku samodzielnie opłacać swoje składki. W tym wypadku możemy wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki podpisaniu odpowiedniej umowy z NFZ możemy korzystać nieodpłatnie z pomocy lekarskiej. Takowe indywidualne ubezpieczenie to koszt kilkuset złotych miesięcznie. Nie ma tu mowy o ubezpieczeniu emerytalnym. To oddzielna sprawa.

Wady umowy o pracę

Mówiąc o umowach o pracę możemy wspomnieć o szeregu zalet tego rodzaju formy zatrudnienia. W takim wypadku od razu nasuwa się myśl o stabilności zatrudnienia, określonych zarobkach czy opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne. Umowa o pracę daje pracownikowi szereg praw, z których może korzystać bez obawy o zwolnienie. W takim wypadku jest on chroniony przez odpowiednie przepisy. Jednak umowa o pracę ma również swoje wady. Powodują one, iż zarówno pracodawcy jak i pracownicy w części przypadków wolą inne formy zatrudnienia. W tym kontekście jak bumerang powracają tak zwane umowy śmieciowe, czyli umowy o dzieło czy też umowy zlecenie. Dlaczego tak jest? Otóż to, co z jednej strony jest zaletą umów o pracę jest jednocześnie ich wadą. Pracodawcy muszą ponosić o wiele większe koszty, jeżeli chodzi o umowy o pracę. Mowa tu o wspominanych składkach zdrowotnych czy emerytalnych. W dużym stopniu zwiększa to wydatki, jakie musi ponieść pracodawca na jednego pracownika. Z drugiej strony, jeżeli zdecyduje się na inne umowy może całkiem sporo zaoszczędzić. Aby zachęcić pracowników do zatrudnienia na takowych zasadach część oszczędności może przekazać na wyższe wynagrodzenia. W ten sposób pracownik może dostać więcej gotówki na przysłowiową rękę. Pozostaje jednak kwestia wspominanych składek. Tu pracownik zdany jest już wyłącznie na samego siebie.

Zalety umów o pacę

W niniejszym artykule będziemy mówić nieco o umowie o pracę, a dokładnie rzecz biorąc o zaletach tego rodzaju umowy. Podstawową zaletą takowej umowy o pracę jest naturalnie o wiele większe zagwarantowanie stabilności zatrudnienia w porównaniu do popularnych umów o dzieło czy umów zlecenie. Dzięki temu nawiązujemy z pracodawcą stosunek pracy dający nam szereg praw. Przede wszystkim w oparciu o umowę o pracę to pracodawca ma obowiązek opłacenia za pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie emerytalne. Pracownik nie musi się wiece obawiać o to czy będzie mógł spokojnie pójść do lekarza czy szpitala. Opłacanie składek emerytalnych pozwala odkładać na przyszłą emeryturę. Poza tym pracując na tego rodzaju zasadach, jakie przedstawia umowa o pracę mamy prawo do urlopu czy korzystania ze zwolnień lekarskich w przypadku choroby. Poza tym mamy prawo do odpowiednich warunków finansowych, a także związanych z czasem pracy w przypadku zwolnienia się z pracy. Mowa tu miedzy innymi o okresie wypowiedzenia. Jak zatem widać umowa o pracę daje nam o wiele większą stabilność niż wspominane wcześniej umowy określane również, jako tak zwane umowy śmieciowe. Oczywiście umowy o pracę są bardziej kosztowne dla pracodawców, co skłania ich do przechodzenia na umowy typu zlecenie czy o dzieło.

Praca na umowę zlecenie i dzieło

Istnieje kilka różnych form zatrudnienia. Mówimy tutaj oczywiście nie o samych zawodach czy formach pracy, ale zasadach, na jakich możemy zostać zatrudnieni. Dla większości z nas w dzisiejszych trudnych czasach najważniejsza jest stabilność zatrudnienia. Takową gwarancję daje nam poniekąd umowa o pracę na czas nieokreślony lub umowa o pracę na czas określony. Jednak jak zauważamy coraz więcej na rynku pojawia się ofert pracy uwzględniających tylko i wyłącznie umowy, o jakich wspomniane jest w tytule niniejszego artykułu, czyli umowy typu zlecenie czy umowy o dzieło. Dlaczego takowe umowy popularne są wśród pracodawców? Przede wszystkim chodzi tu o koszt zatrudnienia. W przypadku umów o pracę koszty takie jak opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne czy też ubezpieczenie emerytalne spoczywają na pracodawcy. Do tego dochodzi jeszcze pensja pracownika. Ma to wpływ na dość duże koszty, jakie musi ponosić, co miesiąc pracodawca oferując nawet najniższe możliwe wynagrodzenie. W przypadku opisywanych umów o dzieło czy umów zlecenie nie ma obowiązku opłacania wymienionych wyżej składek. W takim wypadku mamy do czynienia z odpowiednimi przepisami prawnymi zgodnie, z którymi pracodawca płaci tylko za pracę. Wspominane składki są mówiąc kolokwialnie na głowie pracownika. Przez to pracodawca może zaoferować pracownikowi wyższe wynagrodzenie, a jednocześnie ponieść znacznie mniejsze koszty niż w przypadku umowy o pracę.

Poszukiwanie pracy przez Internet

W Internecie możemy obecnie znaleźć informacje praktycznie na każdy interesujący nas temat. Nic, więc dziwnego, iż Internet jest obecnie bardzo często wykorzystywany do poszukiwania pracy. Korzystają z niego zarówno osoby poszukujące pracy jak i firmy czy też tym podobne podmioty poszukujące pracowników. Mamy do czynienia ze specjalnymi portalami, które pośredniczą w poszukiwaniu pracy. Osoby, które szukają pracy mogą się na takowym portalu zarejestrować za darmo. W takim wypadku mamy do wypełnienia odpowiednie formularze typu nasz życiorys. Podajemy tam nasze wykształcenie, doświadczenie, wcześniejsze lub obecne miejsca pracy czy na przykład kwalifikacje oraz zainteresowania. W ten sposób tworzymy naszą ofertę pracownika. Dostęp do tego rodzaju ofert pracy mają pracodawcy. Oczywiście sami możemy przeglądać dane zawarte na danym portalu internetowym poszukując oferty, która będzie nam odpowiadała. Portale tego typu mają odpowiednie narzędzia pozwalające na przefiltrowanie wszystkich ofert pod kątem takich, które najbardziej odpowiadają naszym umiejętnościom, wykształceniu czy lokalizacji, w której chcemy podjąć pracę. Dzięki temu możemy przeglądać tylko te oferty, które mogą nas zainteresować. Co więcej portal może przesyłać nam nowe oferty pracy odpowiadające naszym wymaganiom na podany adres poczty elektronicznej.

Pośrednictwo w poszukiwaniu pracy

Jeżeli mamy problemy ze znalezieniem pracy możemy spróbować skorzystać z oferty różnego rodzaju firm, które zajmują się pośrednictwem na rynku pracy. W takim wypadku mamy do czynienia z firmami, które mają za zadanie pomóc nam w odnalezieniu oferty pracy dla nas. Takowe firmy działają na zasadzie gromadzenia z jednej strony ofert pracy od pracodawców, a z drugiej strony ofert osób, które takową pracę chcą podjąć. Z usług firm pośrednictwa pracy korzysta wiele firm, przedsiębiorstw czy tym podobnych podmiotów gospodarczych poszukujących pracowników. Im dany pośrednik ma większą bazę tym łatwiej jest mu odpowiednio dopasować ofertę pracy od pracodawcy do oferty osoby pracy poszukującej. W jaki sposób takowe firmy zarabiają na pośrednictwie pracy? Otóż mogą one pobierać wynagrodzenie od podmiotu poszukującego pracownika. W takim wypadku otrzymują wynagrodzenie za znalezienie takiego pracownika, który będzie w stu procentach odpowiadał wymaganiom pracodawcy. Czy opłaca się korzystać z tego typu usług? Może lepiej samodzielnie poszukać pracownika? Jak się okazuje korzystanie z usług firm pośredniczących w poszukiwaniu pracy i pracowników może być opłacalne. Dany podmiot może zaoszczędzić czas i pieniądze rezygnując z przeszukiwania rynku pracy samodzielnie i oczekiwania na zainteresowanych. Omawiane firmy mają bogate bazy osób poszukujących pracy, a zatem szybko mogą przedstawić klientowi ciekawe oferty pracowników.