Archive for the ‘własny biznes’ Category

Szukanie obiecujących firm

Inwestowanie w obiecujące firmy to dzisiaj zadanie coraz trudniejsze a wraz z potężnymi zawirowaniami na wszystkich klasycznych rynkach finansowych strach inwestorów rośnie. Dodatkowo liczne gospodarki mają słabe wyniki finansowe i firmy notowane na ich rodzimych parkietach nie są w stanie obronić się własnymi wynikami. Dla biznesu w pewnym momencie bardzo ważne jest przejście na wyższy poziom, bo o ile daje się bardzo skutecznie prowadzić średnie przedsiębiorstwo do wielkiego finansowego sukcesu bez zmiany strategii i eksperymentowania z nowymi technologiami, to na pewnym biznesowym poziomie konieczne jest wejście o stopień wyżej. I właśnie na typ etapie niesamowicie skuteczne okazuje się pozyskiwanie pieniędzy z giełdy. Dlatego giełda papierów wartościowych stanowi główny sposób na wciągnięcie biznesu o poziom wyżej – niejednokrotnie jednak samo istnienie na giełdzie może być wielkim problemem. Jeśli bowiem większość inwestorów masowo zaczyna wycofywać swój kapitał z określonego segmentu, odczuwają spore problemy nie tylko ci bezpośrednio przez nich finansowani, Read more »

Pomysł na biznes – zakładamy dom spokojnej starości

Szukając pomysłu na swój pierwszy, a może już kolejny biznes, warto rozważyć założenie domu spokojnej starości. Jest to bardzo specyficzna forma prowadzenia działalności gospodarczej, jeszcze do niedawna nie do pomyślenia w naszym kraju, gdzie takie placówki funkcjonowały wyłącznie jako obiekty państwowe. Jednak zachodzące zmiany w sferze gospodarki, kultury, obyczaju czy zamożności społeczeństwa polskiego spowodowały, iż coraz więcej powstaje w naszym kraju tego rodzaju obiektów i – jak się słyszy – mają się przeważnie całkiem nie najgorzej. Najważniejsze jest, aby na samym początku skalkulować dokładnie wszystkie ewentualne koszty przedsięwzięcia i porównać to z możliwością ewentualnego zarobku, czyli – rozważyć wszystkie za i przeciw. Największe koszty prowadzenia domu spokojnej starości generuje personel takiej placówki – okazuje się bowiem, że aby sprostać opiece grupie 15 pensjonariuszy, należy zatrudnić na jednej zmianie co najmniej 2 pielęgniarki, 2 osoby do pomocy przy opiece oraz 2 kucharki – nie mówiąc już o jakiejś osobie typu złota raczka, Read more »

Na czym polega skuteczność szkolenia

Nikt z nas nie jest doskonały, nikt nie umie wszystkiego, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie funkcjonuje dana jednostka. Dlatego na każdym etapie naszego działania, niezależnie od wykonywanego zajęcia, należy szkolić się nieustannie, do końca praktycznie prowadzonej aktywności zawodowej. W tym celu mamy do wyboru, jako szefowie czy właściciele firm, bardzo dużą ilość szkoleń oraz trenerów, przygotowujących nas czy naszych pracowników do skuteczniejszego działania na poszczególnych polach aktywności zawodowej. Ważne jest, aby szkolenie nie było powieleniem już odbytych szkoleń, zwłaszcza wtedy, kiedy nie dzieli je duża przerwa czasowa. Istotne jest też, by wybrać na szkoleniu taką jego tematykę, która jest związana z realnymi problemami, z jakimi mogą się borykać pracownicy czy przedstawiciele akurat tej branży. Bez sensu jest bowiem ciągłe omawianie tych samych zagadnień, nawet wtedy, kiedy są one pasjonujące – lecz nie wnoszą de facto nowych wartości odkrywczych, poznawczych czy większej skuteczności działania. Najlepiej bazować na dobrej opinii i fachowości danej firmy szkoleniowej czy jej przedstawicieli – podmioty mocne w tych zagadnieniach promowane są niejako przy okazji, gdy uczestnicy takiego szkolenia są nim zachwyceni i nie mogą doczekać się kolejnego spotkania z tak interesującym trenerem i omawianą problematyką.

Coaching – coraz modniejszy na całym świecie

Z roku na rok coraz więcej w naszym kraju pojawia się nowych pojęć, przeważnie wyrażanych w języku angielskim, związanych z nowinkami na rynku ekonomicznym, gospodarczym czy marketingowym. Coraz częściej wymienia się, chociażby w mediach, słowo coaching. Pojęcie to jest interpretowane w sposób opisowy, gdyż nie sposób wyrazić je w naszym języku jednym, określonym pojęciem. Tak więc coaching uważany jest najczęściej jako pewne przekazywanie wiedzy, jak tez i umiejętności, jednej osobie przez inną, a celem takiego działania jest usprawnienie realizacji celów, które z założenia należy wykonać. Pojęcie to również często jest przedstawiane jako pewne uwalnianie czy tez nawet odkrywanie potencjału tkwiącego w danym człowieku czy tez grupie ludzi, czyli uwalnianie drzemiących, ukrytych jakby zdolności i umiejętności. Osoba zajmująca się coachingiem pomaga uwolnić w innej osobie tkwiący w niej potencjał, odnalezienie jakby ukrytych, ale obecnych przecież zdolności. Można by podsumować, iż jest to wydobycie na światło dzienne ukrytych dotychczas, Read more »

Kiedy utwór będzie chroniony prawem autorskim

Według definicji umieszczonej w ustawie Prawo autorskie, przedmiotem ochrony jest taki utwór, który został ustalony w jakiejkolwiek postaci, nieistotne natomiast jest to, jaka jest jego wartość, przeznaczenie czy też w jaki sposób został on wyrażony. Innymi słowy można określić, że prawem autorskim jest chroniony jakikolwiek przejaw twórczej działalności człowieka, jeżeli posiada indywidualny charakter i jest w jakikolwiek sposób wyrażony. Zatem można kategorycznie stwierdzić, że elementem niezbędnym jest pewna niepowtarzalność danego utworu – może to być nawet zagadnienie już znane, jednak ujęte w ciekawy, indywidualny sposób. Zgodnie z ustawą utwór zostaje chroniony już od tego momentu, kiedy został wyrażony – w jakikolwiek sposób, może to być druk, wykonanie utworu czy też przekazanie innej osobie – tak więc sam pomysł, nawet najbardziej ciekawy i oryginalny, nie będzie prawnie chroniony – Read more »

Czy biorąc udział w imprezie firmowej musimy odprowadzić podatek

Od kilku już lat trwał w naszym kraju spór dotyczący kwestii korzyści odnoszonych przez pracowników, którzy brali udział w imprezie firmowej, sponsorowanej na przykład przez kierownictwo czy właściciela firmy. Oczywiście Ministerstwo Finansów domagało się, by pracownicy, biorący udział w takich imprezach, liczyli to jako korzyść, przychód i odprowadzili z tego tytułu odpowiedniej wysokości podatki. Z drugiej strony pracownicy bronili się w ten sposób, że na przykład nic nie jedli na takiej imprezie, a więc nie odnieśli żadnych z niej korzyści, a ponadto twierdzili, że nie są w stanie określić, w jakiej wysokości byłaby ta odniesiona przez nich korzyść. Wiele spraw tego rodzaju było rozpatrywanych przez sądy administracyjne, które w wielu przypadkach podzielały racje pracowników. Jednak od czasu rozstrzygnięcia – uchwały wydanej w październiku 2001 roku przez Naczelny Sad Administracyjny – obowiązują ustalenia, że rację ma minister finansów, domagający się odprowadzenia podatków od tak uzyskanej korzyści, teoretycznie niematerialnej. Read more »

Karty zbliżeniowe coraz popularniejsze w naszym kraju

Historia kart zbliżeniowych jest stosunkowo niedługa, pierwszy raz z tego rodzaju płatnością mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych w roku 2002, natomiast w Europie karty zbliżeniowe pojawiły się w roku 2006 – można było z nich wtedy skorzystać w dwóch krajach – Francji i Turcji. Od tego czasu na całym świecie, w tym również w Polsce, rośnie stale liczba wydanych kart zbliżeniowych. Jaki jest mechanizm dokonywania płatności za pomocą takiej właśnie karty zbliżeniowej? Nazwa jest adekwatna do działania urządzenia – wystarczy zbliżyć taka kartę do czytnika, a płatność zostanie wykonana automatycznie, bez konieczności wpisania numeru PIN czy tez autoryzacji dokonanej transakcji. Jest jednak pewne ograniczenie – przy pomocy karty zbliżeniowej możliwe są tylko obecnie transakcje, których wartość nie przekracza kwoty 50 złotych. Karty płatnicze zbliżeniowe, w odróżnieniu od kart płatniczych tradycyjnych, Read more »

Jak założyć przedsiębiorstwo w branży turystycznej

Zastanawiając się nad założeniem swojego przedsiębiorstwa, można rozważyć działanie w branży turystycznej – w miarę bowiem zamożności społeczeństwa coraz więcej pieniędzy przeznaczanych jest przez obywateli na wszelkiego rodzaju usługi turystyczne – podróże, wycieczki, nocowanie w hotelach itp. Jednak specyfika branży turystycznej jest taka, że trzeba wykonać więcej czynności niż przy założeniu na przykład kwiaciarni oraz posiadać szczególne uprawnienia i licencje w tym zakresie. Jeśli bowiem chcemy założyć biuro podróży, wymagana jest licencja oraz wpis do rejestru, obejmującego organizatorów turystyki i turystycznych pośredników. Należy też złożyć wniosek o wpis do działalności tak zwanej regulowanej, obejmującej rejestr organizatorów turystyki – wniosek taki składamy do marszałka województwa, gdzie planujemy otworzyć nasze biuro. Składając wspomniany dokument, Read more »

Jaka może być maksymalna liczba godzin nadliczbowych

Zgodnie z definicja zawartym w kodeksie pracy, godziny nadliczbowe jest to praca, wykonywana przez pracobiorcę w wymiarze przekraczającym obowiązujące danego pracownika normy czasu pracy lub tez praca, która jest wykonywana powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, który wynika z rozkładu pracy danego pracownika i obowiązującego go systemu. Praca w nadgodzinach generalnie jest motywowana przez pracodawcę w ten sposób, że taki jest po prostu dobrze pojęty interes danego przedsiębiorstwa –w tym układzie pracownik ma małe szanse, by odmawiając wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych zyskał cokolwiek na tym. W umowie o prace powinno być określone, jakiego wymiaru czasu pracy w nadgodzinach pracownik nie powinien przekraczać. Jednak zawarcie takiej klauzuli w obawie o prace nie jest obowiązkowe. Kodeks pracy mówi jednak o maksymalnej, Read more »

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych

Zawierając umowę o prace, będziemy jako pracownik mieli określone, w jakim wymiarze będziemy obowiązani do wykonywania swojej pracy. Jednak może zdarzyć się przecież, że sytuacja be może zmusić nas do wykonywania tak zwanych nadgodzin, czyli pracy w czasie dłuższym niż obowiązkowy zawarty w umowie. Czy możemy, jako pracownicy odmówić wykonania takiej dodatkowej pracy? W zasadzie zwrócenie się pracodawcy do pracownika w sprawie wykonania pracy w nadgodzinach należy traktować jako polecenie służbowe, gdyż pracodawca zawsze może użyć motywacji swojej decyzji. Je jest to konieczność z uwagi na szczególne potrzeby przedsiębiorstwa. Poza tym odmówienie pracy w nadgodzinach na pewno zepsuje relacje pomiędzy pracodawca i pracobiorca, może nawet skutkować rozwiązaniem stosunku pracy przez przedsiębiorcę – za naruszenie pracowniczych obowiązków. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik w świetle obowiązującego prawa będzie mógł odmówić świadczenia swojej pracy w nadgodzinach, – z uwagi na zły stan zdrowia własny lub najbliższej rodziny czy też w sytuacji, kiedy uzna, Read more »