hannibal po drugiej stronie maski cda

Pojecie procesu rekrutacji

Pojecie procesu rekrutacji

Rekrutacja czyli proces doboru, wyłonienia „idealnego” kandydata na pracownika jest kilku etapowym i dosyć skomplikowanym procesem. Celem rekrutacji jest zatrudnienie pracowników spełniających wymogi na dane stanowisko pracy, czyli spełniających szereg czynników niezbędnych do zatrudnienia na danym stanowisku. Zanim nastąpi zatrudnienie