Błędy przy poszukiwaniu pracy

Błędy przy poszukiwaniu pracy

Pierwsze błędy przy poszukiwaniu pracy zaczynają się w momencie odpowiadania na ogłoszenia rekrutacyjne. Często potencjalny kandydat na pracownika odpowiada na ogłoszenia na które nie ma odpowiednich kwalifikacji, bądź ma za wysokie kwalifikacje. Te błędy są niebezpieczne jeżeli chodzi o motywację do poszukiwania pracy. Brak odpowiedzi na nasze dokumenty aplikacyjne umacnia poszukującego prace w mniemaniu o nieatrakcyjności jego zawodu, a co za tym idzie braku pewności siebie i powiększająca się frustracja. Również w trakcie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych pojawiają się błędy. Korzystamy z gotowych szablonów, które do końca nie przystosowujemy do własnych wymagań. Pisane C.V są zbyt długie lub lakonicznie krótkie. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Pracodawcy poszukują ludzi , którzy maja wytyczone ścieżki pracy zawodowej, maja jasno określone cele, potrafią określić swoje kompetencje popierając je przykładami z poprzednich miejsc pracy. Przyszły pracownik nie może liczyć na to, że pracodawca go zagospodaruje. Nie jest też dobrze odpowiadać na zadane pytania, tak jakby to chciał usłyszeć pracodawca. Brak szczerości i pomyłki w odpowiedziach mogą być ryzykownie spostrzeżone. Do poszukiwania pracy należy podejść jak do pracy, dobrze się przygotować, określić własne kwalifikacje, atuty, plany i możliwości.