Coaching – coraz modniejszy na całym świecie

Coaching – coraz modniejszy na całym świecie

Z roku na rok coraz więcej w naszym kraju pojawia się nowych pojęć, przeważnie wyrażanych w języku angielskim, związanych z nowinkami na rynku ekonomicznym, gospodarczym czy marketingowym. Coraz częściej wymienia się, chociażby w mediach, słowo coaching. Pojęcie to jest interpretowane w sposób opisowy, gdyż nie sposób wyrazić je w naszym języku jednym, określonym pojęciem. Tak więc coaching uważany jest najczęściej jako pewne przekazywanie wiedzy, jak tez i umiejętności, jednej osobie przez inną, a celem takiego działania jest usprawnienie realizacji celów, które z założenia należy wykonać. Pojęcie to również często jest przedstawiane jako pewne uwalnianie czy tez nawet odkrywanie potencjału tkwiącego w danym człowieku czy tez grupie ludzi, czyli uwalnianie drzemiących, ukrytych jakby zdolności i umiejętności. Osoba zajmująca się coachingiem pomaga uwolnić w innej osobie tkwiący w niej potencjał, odnalezienie jakby ukrytych, ale obecnych przecież zdolności. Można by podsumować, iż jest to wydobycie na światło dzienne ukrytych dotychczas, mocnych stron pewnych ludzi, pokonywanie barier, często sztucznie gromadzonych, a uniemożliwiających osiągniecie określonego celu, który przecież jest w zasięgu działania danego człowieka. Zadaniem takiego trenera jest praktycznie obserwacja, na samym początku szkolonego pracownika, a następnie zastosowanie zdobytego doświadczenia i zgromadzonej wiedzy do skuteczniejszego działania przez drugiego człowieka.