Czarna lista dłużników

Czarna lista dłużników

Od piętnastu lat istnieje w naszym kraju Biuro Informacji Kredytowej. Jest to centralny spis wszystkich osób, które zalegają ze spłatą swoich zobowiązań, zarówno kredytowych jak i wszelkich innych opłat. Rejestr ten powstał z myślą o tym, aby takim dłużnikom zamknąć drogę do dalszego pożyczania. Jest to korzystne głównie dla banków, które unikają w ten sposób pożyczania pieniędzy osobom, które będą miały z późniejszą ich spłatą, a z drugiej strony również ma to na celu uchronić samych dłużników przed zapędzeniem się w spiralę kredytową, z której bardzo trudno później wyjść. Centrala Biura mieści się w Warszawie a wszelkie zainteresowane dostępem do niej instytucje i firmy mogą uzyskać potrzebne informacje za pomocą internetu. Panuje kilka nieścisłości wobec BIK-u, ponieważ powszechnie uważa się, że jeżeli ktoś tam jest, to znaczy, że nie dostanie już szybko kredytu. Tymczasem w takim rejestrze jest każdy, kto ma kredyt lub jakiekolwiek zobowiązanie typu abonament czy podpisaną umowę o obowiązkowej opłacie. Można tam zobaczyć naszą historię spłaty oraz podsumowanie, jak wielki mamy jeszcze dług. Co innego jest zapis na tak zwanej czarnej liście dłużników. Rzeczywiście, obecność w tym miejscu dyskwalifikuje nas w oczach pożyczkodawcy i przekreśla nasze szanse na kredyt. Można tam zawitać poprzez co najmniej miesięczne zaleganie w jakiejkolwiek opłacie czy racie kredytu, jednakże każdorazowo przez wpisaniem nas na listę niesolidnych dłużników musimy być pisemnie o tym uprzedzeni.