Czy biorąc udział w imprezie firmowej musimy odprowadzić podatek

Czy biorąc udział w imprezie firmowej musimy odprowadzić podatek

Od kilku już lat trwał w naszym kraju spór dotyczący kwestii korzyści odnoszonych przez pracowników, którzy brali udział w imprezie firmowej, sponsorowanej na przykład przez kierownictwo czy właściciela firmy. Oczywiście Ministerstwo Finansów domagało się, by pracownicy, biorący udział w takich imprezach, liczyli to jako korzyść, przychód i odprowadzili z tego tytułu odpowiedniej wysokości podatki. Z drugiej strony pracownicy bronili się w ten sposób, że na przykład nic nie jedli na takiej imprezie, a więc nie odnieśli żadnych z niej korzyści, a ponadto twierdzili, że nie są w stanie określić, w jakiej wysokości byłaby ta odniesiona przez nich korzyść. Wiele spraw tego rodzaju było rozpatrywanych przez sądy administracyjne, które w wielu przypadkach podzielały racje pracowników. Jednak od czasu rozstrzygnięcia – uchwały wydanej w październiku 2001 roku przez Naczelny Sad Administracyjny – obowiązują ustalenia, że rację ma minister finansów, domagający się odprowadzenia podatków od tak uzyskanej korzyści, teoretycznie niematerialnej. W świetle więc obowiązującej interpretacji jeśli nie można określić dokładnie kwotowo, jaką korzyść odniósł poszczególny pracownik, biorący udział w takiej właśnie imprezie integracyjnej, należy obliczyć koszt całej imprezy, a następnie podzielić przez liczbę obecnych na niej pracowników – to właśnie będzie przychód, który należy podać w PIT przy rozliczaniu się z podatku za dany rok.