Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych

Zawierając umowę o prace, będziemy jako pracownik mieli określone, w jakim wymiarze będziemy obowiązani do wykonywania swojej pracy. Jednak może zdarzyć się przecież, że sytuacja be może zmusić nas do wykonywania tak zwanych nadgodzin, czyli pracy w czasie dłuższym niż obowiązkowy zawarty w umowie. Czy możemy, jako pracownicy odmówić wykonania takiej dodatkowej pracy? W zasadzie zwrócenie się pracodawcy do pracownika w sprawie wykonania pracy w nadgodzinach należy traktować jako polecenie służbowe, gdyż pracodawca zawsze może użyć motywacji swojej decyzji. Je jest to konieczność z uwagi na szczególne potrzeby przedsiębiorstwa. Poza tym odmówienie pracy w nadgodzinach na pewno zepsuje relacje pomiędzy pracodawca i pracobiorca, może nawet skutkować rozwiązaniem stosunku pracy przez przedsiębiorcę – za naruszenie pracowniczych obowiązków. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy pracownik w świetle obowiązującego prawa będzie mógł odmówić świadczenia swojej pracy w nadgodzinach, – z uwagi na zły stan zdrowia własny lub najbliższej rodziny czy też w sytuacji, kiedy uzna, że pracodawca każe wykonywać prace dodatkowa wynikająca tylko i wyłączenie na przykład z jego kaprysu. Dodać należy w tym miejscu, że pewna grupa pracowników jest z mocy prawa zwolniona z obowiązku pracy w nadgodzinach, chodzi tu miedzy innymi o kobiety w ciąży, osoby młodociane czy tez pracowników, którzy na swoim stanowisku maja warunki szkodliwe dla zdrowia.