Czy siedziba firmy może znajdować się w mieszkaniu

Czy siedziba firmy może znajdować się w mieszkaniu

Jednym z kroków zmierzających do założenia własnej firmy jest znalezienie dla niej lokalu, gdzie mieściła się będzie siedziba naszej firmy. Czasem jest to trudne i w efekcie kosztowne, gdyż wynajęcie na przykład takiego lokalu może generować duże koszty, nie zawsze adekwatne do możliwości danego lokalu w profilu działania przedsiębiorstwa. Tak więc można rozważyć jako siedzibę firmy własny dom czy tez nawet mieszkanie, nie można bowiem posiadać firmy beż żadnego adresu mieszczącego siedzibę. Wybierając taka opcje, przy rejestracji firmy podamy jako adres firmy nasze miejsce zamieszkania, okazując przy tym na przykład akt własności – wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej musi zawierać adres faktycznego zamieszkania przedsiębiorcy oraz adres siedziby firmy. Jeśli podamy jako adres firmy nasz adres zamieszkania, to obowiązki wynikające z płacenia podatków również będą terytorialnie wskazane jako właśnie dany adres. Należy się jednak w takim przypadku liczyć z dodatkowymi kosztami podatkowymi, chociażby z uwagi na fakt, że za lokal mieszkalny płacimy dużo mniejszy podatek niż za fakt prowadzenia działalności gospodarczej w danym miejscu, co wynika już z samego faktu podania tego adresu przy rejestracji firmy. Dlatego może być to fakt niezwykle istotny, gdyż zgodnie z obowiązującymi stawkami w poszczególnych gminach za jeden metr kwadratowy powierzchni, miejsca podanego jako siedziba firmy możemy zapłacić nawet do 20 złotych w ramach obciążeń podatkowych.