Dokładny przegląd polskiego systemu bankowego

Dokładny przegląd polskiego systemu bankowego

Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie przeprowadzanie co trzy lata przeglądu generalnego krajowego systemu bankowego. Taką procedurę przeprowadzono i w Polsce, co wykazało wiele nieprawidłowości w panujących zasadach i przepisach. Głównym źródłem niepokoju audytorów są procedury przyznawania kredytów konsumenckich. Polskie banki zbyt często chcą uzyskać dane osobowe i prywatne od klienta, tłumacząc to jak najdokładniejszym poznaniem jego zdolności kredytowej. Tymczasem wiele pytań, jakie są zamieszczone w broszurach i wnioskach kredytowych, dotyczy spraw, które są objęte tajemnicą danych osobowych. Klienci, stojąc przed faktem dokonanym, udzielają takich danych o sobie, bojąc się w przeciwnym wypadku decyzji odmownej. Tak samo kontrowersyjnym jest ustanowieniem zasady, która łączy stan cywilny osoby chcącej wciąż kredyt z jego zdolnością kredytową. W tym momencie ponownie stoimy przed zagadnieniem kompleksowej reformy systemu bankowego, a dokładniej przepisów regulujących zasady ich przyznawania. Dziś w większości przypadków banki same ustalają swoje zasady, które jak się okazuje stoją w sprzeczności z przepisami wyżej stojącymi od nich. Marnym pocieszeniem jest fakt, że prawie wszystkie kraje unijne mają takie problemy. Niemcy na przykład często słyszą pytania w banku, dotyczące ewentualnego posiadania dzieci w przyszłości, a Włosi chcą wiedzieć o przebytych chorobach.