Etapy procesu rekrutacji wewnętrznej

Etapy procesu rekrutacji wewnętrznej

Rekrutacja, czyli proces poszukiwania i wyboru odpowiedniego pracownika na stanowisko jest pracochłonny, wieloetapowy oraz czasochłonny. Po pierwsze należy określić jakiego pracownika potrzebujemy. Pracownik działu kadr po zapoznaniu się ze stanowiskiem i przydziałem czynności na niego sporządza szczegółowy opis stanowiska, które określa niezbędne wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niezbędne do pracy na w/w stanowisku. Pierwszym krokiem jest ogłoszenie rekrutacji wewnętrznej , na której pracownicy zgłaszają swoje kandydatury na dane stanowisko. Zgłoszone osoby zostają poddane ocenie pracowniczej, poprzez kierownika działu z którego wywodzi się dany pracownik. Ocena ta przechodzi do działu kadr. Kolejnym etapem jest wybór pracownika. Dokonuje się jej na podstawie dokumentów przesłanych do działu spraw pracowniczych . Następnie informacja o zatrudnieniu jest przekazywana do zainteresowanych działów. Wyselekcjonowany w ten sposób pracownik zostaje przeszkolony stanowiskowo, następuje podpisanie umowy na nowe stanowisko a także wdrożenie pracownika w nowy zakres czynności. Rekrutacja wewnętrzna jest tańszą i mniej czasochłonna forma niż rekrutacja zewnętrzna, gdyż liczba pracowników jest ograniczona rozmiarami firmy. Także czas oczekiwania na zgłoszenie kandydatów jest krótszy.