Inwestowanie w firmy technologiczne

Inwestowanie w firmy technologiczne

Nikt nie dziwi się dzisiaj, że większość giełdowych inwestorów oszczędza i zastanawia się raczej nad wycofywaniem swojego kapitału z firm, aniżeli dodatkowym finansowaniem ich funkcjonowania. Oczywiście często ocena kryzysu jest nieco na wyrost a ponieważ biznes prowadzą także sporzy amatorzy, nie brakuje błędnych decyzji, które podejmuje się nawet na najwyższym poziomie gry giełdowej. Masowe wycofywanie swojego kapitału z biznesu może doprowadzić go na skraj bankructwa, o czym boleśnie przekonały się liczne komercyjne banki w Europie i USA. Zakładające tysiące kont dziennie, udzielające setek kredytów dziennie, banki kojarzone były zawsze z niesamowitym pomysłem na interes. Biznes ten okazał się jednak zbyt zachłanny na wyniki finansowe i w istocie podejmowane ryzyko odbiło się ostatecznie tak na klientach rzeczonych banków, na całym rynku. Doprowadzenie do bankructwa całego sektora bankowego stało się jednak możliwe właśnie dlatego, że w biznesie tym kluczowe stały się krótkowzroczne ambicje menadżerów i analityków oraz brokerów, którzy otrzymywali wielkie prowizje od udzielania milionowych pożyczek i zaciągania miliardowych transakcji na rynkach papierów wartościowych i walutowych czy surowcowych. A gdy po kilku miesiącach decyzja ta zaczyna przynosić straty – nie ma odpowiedzialnych.