Jak odebrać wolne za nadgodziny

Jak odebrać wolne za nadgodziny

W naszym kraju obowiązują ustalone normy czasu pracy oraz okres rozliczeniowy, w czasie którego pracodawca obowiązany jest do rozliczenia się z pracownikiem z jego czasu pracy – są to okresy jednego kwartału. Jeśli pracownik wykonuje swoja prace również w godzinach poza obowiązującym czasem pracy, przysługuje mu wolne – oczywiście nadgodziny musza być spowodowane koniecznością w danej firmie, wykonywane są na wniosek pracodawcy. Mogą być wykonywane albo w dzień ustawowo wolny od pracy, albo tez na przykład po godzinach nominalnej pracy codziennej. Za pracę wykonywana jako nadgodziny, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie dodatkowe lub tez dodatkowe dni wolne. Ta kwestia jest do ustalenia pomiędzy pracodawca i pracownikiem i najlepiej jest, żeby uniknąć późniejszych nieporozumień, jeżeli ta kwestia będzie zapisana w umowie o świadczenie pracy na rzecz pracodawcy. Jeśli pracownik sam wystąpi do pracodawcy o oddanie mu wolnego za przepracowane nadgodziny, powinien zaproponować termin, kiedy to nastąpi – oczywiście pracodawca może zaproponować inny termin – ta kwestia jest do uzgodnienia. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje wolne w takim samym wymiarze, jak wypracowane nadgodziny. Inna będzie natomiast sytuacja, gdy pracodawca sam zaproponuje oddanie dni wolnych za przepracowane nadgodziny – oczywiście tez termin musi być wcześniej uzgodniony. W takim układzie zmienia się wymiar otrzymanych dni wolnych za przepracowane nadgodziny – pracownik powinien otrzymać wolne w wymiarze równym 50 procent więcej niż okres przepracowanych nadgodzin. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że do końca okresu rozliczeniowego pracodawca nie odda pracownikowi wolnego za przepracowane nadgodziny, będzie musiał mu zapłacić dodatkowo za ten okres czasu.