Jak założyć przedsiębiorstwo w branży turystycznej

Jak założyć przedsiębiorstwo w branży turystycznej

Zastanawiając się nad założeniem swojego przedsiębiorstwa, można rozważyć działanie w branży turystycznej – w miarę bowiem zamożności społeczeństwa coraz więcej pieniędzy przeznaczanych jest przez obywateli na wszelkiego rodzaju usługi turystyczne – podróże, wycieczki, nocowanie w hotelach itp. Jednak specyfika branży turystycznej jest taka, że trzeba wykonać więcej czynności niż przy założeniu na przykład kwiaciarni oraz posiadać szczególne uprawnienia i licencje w tym zakresie. Jeśli bowiem chcemy założyć biuro podróży, wymagana jest licencja oraz wpis do rejestru, obejmującego organizatorów turystyki i turystycznych pośredników. Należy też złożyć wniosek o wpis do działalności tak zwanej regulowanej, obejmującej rejestr organizatorów turystyki – wniosek taki składamy do marszałka województwa, gdzie planujemy otworzyć nasze biuro. Składając wspomniany dokument, należy do niego dołączyć oświadczenia dotyczące spełnienia warunków, wymaganych do prowadzenia tego rodzaju działalności, dotyczących znajomości warunków wykonywania tego rodzaju działalności oraz oryginał umowy gwarancyjnej bankowej lub też ubezpieczeniowej – chodzi o ubezpieczenie biura od sytuacji, kiedy na przykład uniemożliwiony będzie powrót do kraju turystów wysłanych przez nasze biuro za granicę, jak też niemożliwość wykonania zaplanowanej usługi turystycznej.