Jaka może być maksymalna liczba godzin nadliczbowych

Jaka może być maksymalna liczba godzin nadliczbowych

Zgodnie z definicja zawartym w kodeksie pracy, godziny nadliczbowe jest to praca, wykonywana przez pracobiorcę w wymiarze przekraczającym obowiązujące danego pracownika normy czasu pracy lub tez praca, która jest wykonywana powyżej dobowego wymiaru czasu pracy, który wynika z rozkładu pracy danego pracownika i obowiązującego go systemu. Praca w nadgodzinach generalnie jest motywowana przez pracodawcę w ten sposób, że taki jest po prostu dobrze pojęty interes danego przedsiębiorstwa –w tym układzie pracownik ma małe szanse, by odmawiając wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych zyskał cokolwiek na tym. W umowie o prace powinno być określone, jakiego wymiaru czasu pracy w nadgodzinach pracownik nie powinien przekraczać. Jednak zawarcie takiej klauzuli w obawie o prace nie jest obowiązkowe. Kodeks pracy mówi jednak o maksymalnej, nieprzekraczalnej w ciągu jednego roku kalendarzowego ilości nadgodzin – jest to 416 godzin. Jeśli więc okaże się, że liczba ta zostanie przekroczona w ciągu jednego roku kalendarzowego, pracownik może w świetle obowiązującego prawa odmówić świadczenia pracy w nadgodzinach. Rzadziej praca w nadgodzinach związana jest z faktem ochrony ludzkiego życia czy zdrowia albo też i ochrony przez zniszczeniem mienia. W takiej jednak sytuacji pracownik absolutnie nie może odmówić wykonania pracy w godzinach nadliczbowych.