Karta pracownicza pracownika

Karta pracownicza pracownika

Pracownik nowo przyjęty do pracy ma założoną kartę w której trzymane są wszystkie jego dokumenty. Pierwszym z nich są życiorys oraz list motywacyjny jaki przysłał do firmy. Kolejne to umowy o pracę, karty urlopowe, wyciągi bankowe na których są wszystkie składniki wypłaty czy też wszelka korespondencja z pracodawcą. Jak wiadomo wszystko musi być udokumentowane, ponieważ w każdej chwili może to sprawdzić inspekcja pracy. Pracownicy są pod ochroną prawną dlatego taka karta pracownicza jest bardzo cenna. Znajduje się ona w księgowości i wpisy do niej są wykonywane przez pracownika księgowego. Wszyscy którzy pracują w firmie, bez względu na stanowisko mają taką kartę. Pracownicy mogą do niej zajrzeć w każdej chwili aby sprawdzić czy wszystko jest zgodne z prawdą. Kartę likwiduje się dopiero wtedy kiedy pracownik zostaje zwolniony, natomiast najważniejsze papiery zostają oddane danej osobie. Karta pracownicza pokazuje także wszelkie zwolnienia lekarskie, zasiłki chorobowe czy też inne urlopy. Karta pracownicza posiada także wszelkie obecności oraz nieobecności na podstawie których dokonywana jest wypłata. To również okazja do podsumowania przez pracodawcę aby mógł zobaczyć jak pracownicy wykonują swoją pracę i czy często ich w pracy nie ma. W razie potrzeby ta karta może być dowodem sądowym.