Kiedy utwór będzie chroniony prawem autorskim

Kiedy utwór będzie chroniony prawem autorskim

Według definicji umieszczonej w ustawie Prawo autorskie, przedmiotem ochrony jest taki utwór, który został ustalony w jakiejkolwiek postaci, nieistotne natomiast jest to, jaka jest jego wartość, przeznaczenie czy też w jaki sposób został on wyrażony. Innymi słowy można określić, że prawem autorskim jest chroniony jakikolwiek przejaw twórczej działalności człowieka, jeżeli posiada indywidualny charakter i jest w jakikolwiek sposób wyrażony. Zatem można kategorycznie stwierdzić, że elementem niezbędnym jest pewna niepowtarzalność danego utworu – może to być nawet zagadnienie już znane, jednak ujęte w ciekawy, indywidualny sposób. Zgodnie z ustawą utwór zostaje chroniony już od tego momentu, kiedy został wyrażony – w jakikolwiek sposób, może to być druk, wykonanie utworu czy też przekazanie innej osobie – tak więc sam pomysł, nawet najbardziej ciekawy i oryginalny, nie będzie prawnie chroniony – musi być jego jakiekolwiek wyrażenie. Pojecie utworu, który będzie prawnie chroniony prawami autorskimi, jest bardzo szerokie – żadna definicja nie jest w stanie wymienić wszystkich elementów takiego rodzaju utworu. Można tylko podać przykładowo, że może to być myśl utrwalona na przykład w postaci utworu literackiego, fotografii, utwory plastyczne czy chociażby znaki graficzne. Na pewno utwór taki musi zawierać istotne elementy oryginalności, indywidualności, niepowtarzalności.