List motywacyjny

List motywacyjny

List motywacyjny, czyli krótko mówiąc podanie o przyjecie do pracy na konkretne stanowisko. Dokument aplikacyjny dołączany wraz z C.V. Podobnie jak w przypadku C.V list motywacyjny zawiera dane osobowe wraz z danymi do kontaktu. Pisany w formie podania, adresatem najlepiej jak jest konkretna osoba, dyrektor, prezes itp. We wstępnie należy ująć informację o jakie stanowisko się ubiegamy. Jeżeli w ogłoszeniu był podany numer referencyjny należy się na niego powołać. Ułatwia to segregowanie kandydatów zwłaszcza, gdy rekrutacje przeprowadza firma zewnętrzna lub gdy w przedsiębiorstwie prowadzony jest nabór jednocześnie na kilka stanowisk. W kolejnym akapicie należy ująć informację dlaczego jest się zainteresowany pracą t firmie do której aplikuje się dokumenty. W tym momencie dobrze jest podkreślić kwalifikacje , które się posiada. Należy zaznaczyć swoje osiągnięcia zawodowe, edukacyjne, powiązać cechy charakteru z charakterem stanowiska na które się aplikuje. Krótko mówiąc należy udowodnić, że się nadaje na konkretne stanowisko i spełnia najlepiej wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Na końcu listu należy podziękować za uwagę , wyrazić chęć uczestniczenia w kolejnym etapie rekrutacji, czyli rozmowie kwalifikacyjnej. List motywacyjny nie powinien być za długi, łatwy do przeczytanie, napisany zrozumiałym językiem, konkretnie i zwarcie. Także należy używać odpowiedniego formatowania z akapitami.