Na czym polega skuteczność szkolenia

Na czym polega skuteczność szkolenia

Nikt z nas nie jest doskonały, nikt nie umie wszystkiego, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie funkcjonuje dana jednostka. Dlatego na każdym etapie naszego działania, niezależnie od wykonywanego zajęcia, należy szkolić się nieustannie, do końca praktycznie prowadzonej aktywności zawodowej. W tym celu mamy do wyboru, jako szefowie czy właściciele firm, bardzo dużą ilość szkoleń oraz trenerów, przygotowujących nas czy naszych pracowników do skuteczniejszego działania na poszczególnych polach aktywności zawodowej. Ważne jest, aby szkolenie nie było powieleniem już odbytych szkoleń, zwłaszcza wtedy, kiedy nie dzieli je duża przerwa czasowa. Istotne jest też, by wybrać na szkoleniu taką jego tematykę, która jest związana z realnymi problemami, z jakimi mogą się borykać pracownicy czy przedstawiciele akurat tej branży. Bez sensu jest bowiem ciągłe omawianie tych samych zagadnień, nawet wtedy, kiedy są one pasjonujące – lecz nie wnoszą de facto nowych wartości odkrywczych, poznawczych czy większej skuteczności działania. Najlepiej bazować na dobrej opinii i fachowości danej firmy szkoleniowej czy jej przedstawicieli – podmioty mocne w tych zagadnieniach promowane są niejako przy okazji, gdy uczestnicy takiego szkolenia są nim zachwyceni i nie mogą doczekać się kolejnego spotkania z tak interesującym trenerem i omawianą problematyką.