Napisać list motywacyjny

Napisać list motywacyjny

Wiele osób szuka pracy przez Internet. Co za tym idzie wysyła czasem CV automatycznie. Przede wszystkim szukanie pracy w taki sposób jest łatwiejsze i dostępniejsze dla osób, które na przykład chcą ją zmienić i zasadniczo nie mają czasu na to, aby w odpowiednich godzinach aplikować do firm. Wysyła się CV, ale zapomina się o liście motywacyjnym. Bardzo często jest to bardzo ważny dokument. Niektórzy pracodawcy o niego nie proszą jednak inni wręcz przeciwnie. Jak należy napisać list? Na początek po prawej stronie w górnym roku wpisuje się datę. Następnie po lewej piszemy własne dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. Później nieco niżej po prawej stronie piszemy nagłówek do kogo adresujemy list: imię i nazwisko właściciela, prezesa albo dyrektora, potem nazwę firmy oraz adres. Następnie zaczynamy pisać list. Pamiętajmy, że powinien posiadać co najmniej trzy akapity. Treść musi być wyjustowana. O czym należy pamiętać? Warto pisać list w oparciu o ogłoszenie o pracę. Pamiętajmy, że nie wystarczy napisać, że jesteśmy osobami nastawionymi na sukces, dokładnymi i skrupulatnymi. Trzeba to podkreślić w przykładach. Pamiętajmy też, że pracodawcy nie obchodzi to co nam da owa praca, ale co my wniesiemy do firmy, aby tę firmę usprawnić i ulepszyć. To nie my się liczymy w liście motywacyjnym.