Pierwszy kontakt z pracodawcą

Pierwszy kontakt z pracodawcą

Jeżeli szukamy pracy to musimy być gotowi na to, iż prędzej czy później będziemy mieli okazję spotkać się z naszym potencjalnym pracodawcą twarzą w twarz. Oczywiście proces poszukiwania pracy polega zazwyczaj na tym, iż pracodawca umieszcza ofertę pracy w różnych miejscach takich jak prasa czy specjalne portale internetowe. Osoby zainteresowane wysyłają swoje kandydatury wraz z wymaganymi dokumentami takim jak życiorys czy list motywacyjny. Z takowych ofert pracodawca lub firma pośrednicząca wybiera oferty, którym warto przyjrzeć się lepiej. W takim wypadku mamy do czynienia z kolejnym etapem rekrutacji. Może to być kontakt z przedstawicielem wspominanej firmy pośrednictwa pracy jak i bezpośrednio z pracodawcą lub pracownikiem odpowiedzialnym z zatrudnianie nowych pracowników. W takim wypadku mamy do czynienia z pierwszym kontaktem z pracodawcą, czyli z rozmową kwalifikacyjną. W różnych źródłach na przykład w Internecie możemy znaleźć szereg rad, które mogą nam pomóc w pozytywnym przebrnięciu takowej pierwszej rozmowy. Jak się okazuje mamy do czynienia z wieloma różnymi pomysłami na rekrutację. Z jednej strony może to być to jednak rozmowa, a z drugiej proces rekrutacji może zostać rozbity na kilka różnych etapów. Może to być, więc nie jedna rozmowa z jednym człowiekiem, a kilka z różnymi osobami.