Pojecie procesu rekrutacji

Pojecie procesu rekrutacji

Rekrutacja czyli proces doboru, wyłonienia „idealnego” kandydata na pracownika jest kilku etapowym i dosyć skomplikowanym procesem. Celem rekrutacji jest zatrudnienie pracowników spełniających wymogi na dane stanowisko pracy, czyli spełniających szereg czynników niezbędnych do zatrudnienia na danym stanowisku. Zanim nastąpi zatrudnienie badane są kompetencje przyszłych kandydatów na pracowników. Rekrutacja ma również na celu minimalizowanie pustych wakatów. Proces rekrutacji ma na celu również doskonalenie samego procesu. Czyli skrócenie czasu trwania rekrutacji kandydatów na dane stanowisko, ponadto doskonały proces zmniejsza liczbę osób rezygnujących z posady. Dodatkowo skracany jest czas dostosowania nowego pracownika do funkcjonowania w przedsiębiorstwie . Rekrutacja w pierwszej kolejności odbywa się wewnątrz organizacji- jest to rekrutacja wewnętrzna. Przeszukiwane są zasoby ludzkie w celu przesunięcia odpowiedniego kandydata na poszukiwane stanowisko. Natomiast poszukiwanie pracownika poza przedsiębiorstwem , czyli rekrutacja zewnętrzna jest bardziej skomplikowana , wieloetapowa , przeprowadzana w momencie, kiedy rekrutacja wewnętrzna nie dała efektów. Również w przypadku poszukiwania eksperta, specjalisty na stanowisko pracy.