Poręczenie kredytów dla eksporterów

Poręczenie kredytów dla eksporterów

Pięć lat temu powołano do życia instytucję, która miała promować i ułatwiać rozwój polskich firm, które większość swojej produkcji czy usług, przeznaczały na eksport. Dziś do wszechstronnej i tak formy niesienia pomocy, dołączono również udzielanie na preferencyjnych zasadach kredytów tym, którzy wykazują największa dynamikę wzrostu swoich obrotów. Ma to dać dodatkowy impuls do rozwoju tych firm, co w efekcie ma umocnić ich pozycję na rynkach zagranicznych. Najnowsze zmiany w prawie regulującym działalność instytucji wspierania polskiego eksportu, pojawił się zapis, który pozwala starać się polskim firmom umorzenie takiego kredytu. Byłoby to możliwe, gdyby w zamian za to powstały w Polsce nowe miejsca pracy lub wprowadzono by do kraju nową zupełnie technologię. W ten sposób rząd polski chce zachęcić pracodawców do tworzenia miejsc pracy oraz do uczynienia polskiej gospodarki konkurencyjnej na tle europejskim. Jak na razie w przeciągu minionego roku kredytów takich udzielono w pięciuset przypadkach, łącznie na sumę ponad stu milionów złotych. Umorzono na opisywanych zasadach ponad pięćdziesiąt z nich a w zamian za to stworzono tysiąc dwieście miejsc pracy. Skorzystano w promowaniu polskiego eksportu ze wsparcia unijnego, które wyniosło ponad dwadzieścia milionów euro. Pochodzą one ze specjalnego programu, który ma uczynić gospodarki nowych krajów członkowskich Unii równie konkurencyjnymi co z Zachodu.