Praca na okres próbny

Praca na okres próbny

Okres próbny to czas jaki daje pracodawca pracownikowi, aby dał się poznać z dobrej lub złej strony. Pracodawca ma na to czas do 90 dni. Dla pracodawcy jest to komfortowe wyjście, gdyż może sprawdzić kwalifikacje oraz umiejętności nowego pracownika. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku, gdy pracownik ma objąć ważną funkcję od której zależy rozwój i sukces przedsiębiorca. Także jest to uzasadnione w przypadku absolwenta, zaraz po ukończonej edukacji, który wcześniej nie pracował i nie nabył praktycznych umiejętności, a jego kwalifikacje ograniczają się tylko do zagadnień teoretycznych. Natomiast praca na okres próbny również może „zagrażać” pracodawcom, w momencie gdy o zatrudnienie zabiega wysokiej jakości fachowiec, którego chcą także pozyskać inne firmy. To czy zatrudniamy pracownika na czas próby zależy też od czasu, jakim dysponuje pracodawca, jeżeli ma czas wówczas zatrudni pracownika na umowę na czas próbny, aby mógł potwierdzić i poznać jego umiejętności i kwalifikacje. Natomiast gdy zatrudniamy fachowca, zwłaszcza na stanowiska nie kierownicze, samodzielnych specjalistów poszukiwanych na rynku pracy wówczas można pokusić się na zatrudnienie bez okresu próbnego, lub skrócić ten okres maksymalnie. Zwłaszcza, ze dla pracownika taka sytuacje nie jest komfortowa, nie może planować długoterminowych wydatków czy starać się o kredyt.