Praca na umowę zlecenie i dzieło

Praca na umowę zlecenie i dzieło

Istnieje kilka różnych form zatrudnienia. Mówimy tutaj oczywiście nie o samych zawodach czy formach pracy, ale zasadach, na jakich możemy zostać zatrudnieni. Dla większości z nas w dzisiejszych trudnych czasach najważniejsza jest stabilność zatrudnienia. Takową gwarancję daje nam poniekąd umowa o pracę na czas nieokreślony lub umowa o pracę na czas określony. Jednak jak zauważamy coraz więcej na rynku pojawia się ofert pracy uwzględniających tylko i wyłącznie umowy, o jakich wspomniane jest w tytule niniejszego artykułu, czyli umowy typu zlecenie czy umowy o dzieło. Dlaczego takowe umowy popularne są wśród pracodawców? Przede wszystkim chodzi tu o koszt zatrudnienia. W przypadku umów o pracę koszty takie jak opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne czy też ubezpieczenie emerytalne spoczywają na pracodawcy. Do tego dochodzi jeszcze pensja pracownika. Ma to wpływ na dość duże koszty, jakie musi ponosić, co miesiąc pracodawca oferując nawet najniższe możliwe wynagrodzenie. W przypadku opisywanych umów o dzieło czy umów zlecenie nie ma obowiązku opłacania wymienionych wyżej składek. W takim wypadku mamy do czynienia z odpowiednimi przepisami prawnymi zgodnie, z którymi pracodawca płaci tylko za pracę. Wspominane składki są mówiąc kolokwialnie na głowie pracownika. Przez to pracodawca może zaoferować pracownikowi wyższe wynagrodzenie, a jednocześnie ponieść znacznie mniejsze koszty niż w przypadku umowy o pracę.