Praca w kilku firmach jednocześnie

Praca w kilku firmach jednocześnie

Dzisiejszy rynek pracy czy też stan gospodarki zmusza nas do tak zwanego kombinowania w celu uzyskania jak największych przychodów, dzięki czemu będziemy mogli przeżyć kolejny miesiąc. Brzmi to nieciekawie tym niemniej jest elementem smutnej rzeczywistości, która nas otacza. W takim wypadku możemy mieć do czynienia z sytuacją opisaną w temacie niniejszego tekstu. Mowa tu oczywiście o sytuacji, w której mamy do czynienia z jednoczesną pracą w kilku firmach. Czy pracodawcy wiedzą o tym, iż pracujemy również dla innych firm czy podmiotów i czy w ogóle powinni wiedzieć? Z tym bywa różnie. Wszystko zależy od tego, z jakimi pracodawcami mamy do czynienia. Jednym może wręcz zależeć na tym by pracownik wykonywał również inną pracę po to by tam szukać klientów do tej pierwszej. Przykładem są tu firmy zatrudniające osoby do poszukiwania poszkodowanych w różnego typu wypadkach. Takowe podmioty zajmują się pośrednictwem w ubieganiu się o odszkodowania. Jeżeli takowy pracownik pracuje w miejscu gdzie może spotkać dużo osób drugiemu pracodawcy temu od odszkodowań jest to na rękę. Przy swojej głównej pracy może znaleźć wielu chętnych do skorzystania z oferty pochodzącej od drugiego pracodawcy. Z drugiej jednak strony niektórzy pracodawcy nie tolerują zatrudnienia ich pracownika w innych podmiotach jednocześnie przy pracy u nich.