Praca w nadgodzinach a dodatkowe wynagrodzenie

Praca w nadgodzinach a dodatkowe wynagrodzenie

Jako prace w godzinach nadliczbowych należy rozumieć wykonywanie czynności przez pracownika, wynikające z jego stosunku pracy, jednak wykonywane w wymiarze przekraczającym czas zawarty w umowie – czyli praca jest wykonywana powyżej obowiązujących pracownika norm. Taka praca nadliczbowa jest możliwa, jeśli zachodzi konieczność prowadzenia akcji ratowniczej dla ratowania zdrowia, życia ludzkiego albo mienia oraz w drugim przypadku, gdy wynika to ze szczególnych potrzeb danego pracodawcy. Za wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje, poza normalnym, wynagrodzenie w wysokości 100 procent podstawowego wynagrodzenia, jeśli jest wykonywana praca nadliczbowa w godzinach nocnych, w niedzielę, święta i dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli natomiast praca dodatkowa jest wykonywana na przykład w zwykły dzień, w tak zwanych nadgodzinach, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50 procent normalnej stawki. Zamiast płaconego wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych, na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu, w takim samym wymiarze, jak była wykonywana praca w godzinach nadliczbowych. Jeśli z kolei pracodawca sam zdecyduje, iż nie będzie płacił za prace w nadgodzinach, a w to miejsce udzieli pracownikowi wolne, wymiar tego okresy wolnego powinien być o 50 procent wyższy niż wykonane nadgodziny.