Praca w niepełnym wymiarze godzin

Praca w niepełnym wymiarze godzin

W tym artykule wspomnimy nieco o pracy w niepełnym wymiarze godzin. Ogólnie rzecz biorąc może to być praca w różnych wymiarach. Punktem odniesienia jest tu tak zwany pełny wymiar godzin, czyli cały etat. Jak wiemy praca na całym etacie uwzględnia pracę przez pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie. Jest to ujęcie najbardziej ogólne. Pracodawcy w zależności od typu pracy mogą nam zaoferować nieco inny grafik. Tak czy inaczej tak zwany pełny etat uwzględnia czterdzieści osiem godzin pracy w tygodniu. Wszystko ponad to określane jest, jako nadgodziny i opłacane dodatkowo. Tak przynajmniej powinno być. Przejdźmy teraz do sedna sprawy, czyli do pracy w niepełnym wymiarze czasu. Może to być na przykład praca na połowę etatu. Jak wynika z prostego rachunku mamy tu do czynienia z dwudziestoma czterema godzinami w tygodniu. W takim wypadku składka emerytalna również jest mniejsza, a składka zdrowotna pozostaje bez zmian. Oczywiście mogą funkcjonować również inne wymiary godzin. Cały czas mówimy jednak o pracy na etacie. Co w przypadku innych form zatrudnienia. W tym wypadku praca pod kątem czasu i liczby godzin może wyglądać zupełnie inaczej. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń z pracodawcą oraz zadań, jakie w danej chwili otrzymujemy. Warto na to zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.