Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Utrata pracy wiąże się z niemiłymi odczuciami. Odczucie bezradności i szok zwłaszcza, gdy nie spodziewaliśmy się utraty pracy. Po pierwsze należy się udać do pracodawcy po świadectwo pracy. W przeciwnym przypadku pracodawca ma obowiązek przysłać go nam listem poleconym niezwłocznie. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku gdy nie mamy innej propozycji pracy należy zarejestrować się w Urzędzie Pracy, bo nawet jeżeli nie należy nam się zasiłek dla bezrobotnych to Urząd opłaci nam składkę zdrowotną, niezbędną w przypadku leczenia. Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje każdemu, dla kogo Urząd Pracy nie ma odpowiedniej pracy, nie jest na stażu , nie jest w trakcie przygotowania zawodowego dla dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych albo robót publicznych. Ponadto w okresie ostatnich 18 miesięcy udokumentuje co najmniej rok pracy (365 dni) z minimalnym wynagrodzeniem za pracę . Praca wykonywana na podstawie umowy o pracę, świadczenie usług agencyjnych, umowy zlecenia. W przypadku działalności gospodarczej opłacanie składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wymiarze co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku przysługuje również repatriantom, osobom zatrudnionym w państwach członkowski UE. Zasiłek przysługuje przez okres 6 miesięcy natomiast osobom po 50 roku życia i posiadającym 20 lat pracy na okres 12 miesięcy.