Próby ujednolicenia zasad przyznawania kredytów

Próby ujednolicenia zasad przyznawania kredytów

Od początku roku w naszym kraju zacznie obowiązywać nowy przepis, który ma za zadanie ujednolicić zasady przyznawania kredytów przez działające w Polsce banki. Chodzi dokładniej o zapis, który nakazuje stosowanie takiego samego we wszystkich bankach formularza kredytowego, który byłby podstawowym dokumentem składanym w takiej instytucji. Nie jest to tylko zabieg kosmetyczny, ale bardzo ważny krok do większej przejrzystości w zasadach jakimi się kierują banki przy akceptowaniu lub odrzucaniu naszych wniosków. Jeżeli banki będą korzystać z takich samych formularzy, to gwarantuje to nam takie same pytania oraz możliwość dostarczenia takiego wniosku do innego banku, w przypadku odmowy w pierwszym. Unikamy tym samym ponownego chodzenia do pracodawcy o poświadczenie, ze u niego pracujemy. Częstą praktyką, uznawaną za naganną, było zadawanie przez banki w przypadku rozpoczęcia procedury kredytowej, zadawanie pytań, które można było uznać za ingerowanie w naszą prywatność. Chodzi o nasze plany rodzinne na przyszłość, macierzyństwo kobiet czy nadmierna ciekawość dotycząca naszego majątku. W nowej wersji przepisów banki nie będą miały możliwości żądania od nas podpisania zezwolenia na przesyłanie nam wszelkich reklam i informacji handlowych. Brak takiej zgody niejednokrotnie przekreślała nasze szanse na uzyskanie kredytu. Zmiany są początkiem ujednolicenia zasad, jakimi się banki kierują w takich przypadkach. Dotychczasowa różnorodność w podejściu do tego tematy, powodowała wiele niejasności i kontrowersji.