Rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna

W przypadku nieskutecznej rekrutacji wewnętrznej pracowników rozpoczyna się rekrutacja zewnętrzna . Pracownik z działu kadr przygotowuje ogłoszenie zapraszające do składania dokumentów na stanowisko. Ogłoszą się je w gazetach codziennych. W przypadku naboru na stanowiska wyższe bądź specjalistyczne dobrze jest je ogłosić w mediach o zasięgu krajowym. Najlepszym narzędziem jest Internet. W wyniku rekrutacji do firmy wpływają C.V oraz listy motywacyjne od osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Następuje wstępna segregacja przez pracownika kadr. Wstępnie są odrzucane te podania, które nie spełniają podstawowych wymogów. Wstępnej selekcji dokonuje kierownik działu kadr lub ds. rekrutacji. Kolejnym krokiem jest poinformowanie wybranych kandydatów o zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna może być bardzo skomplikowanych procesem, wieloetapowym ze względu na różnorodna specyfikacje. Im wyższe wymagania w stosunku do kandydata tym bardziej skomplikowana procedura wyboru. W przypadku wybrania jedynego kandydata następuję ustalenie warunków pracy i płacy, podpisanie umowy. Kolejnymi etapami jest szkolenie w zakresie BHP- stanowiskowe i wstępne. Wstępne dokonuje osoba ds. bhp a stanowiskowe bezpośredni przełożony nowego pracownika. Na tym się kończy rekrutacja pracownika.