Samozatrudnienie pracownika

Samozatrudnienie pracownika

Samozatrudnienie, czyli prowadzenie indywidualne firmy coraz częściej pojawia się na rynku pracy. Pracownik podejmuje decyzję by zamiast pracować w czyimś imieniu, rachunku i na czyjeś ryzyko zamierza robić to samo, lecz na własny rachunek, ryzyko i we własnym imieniu. Główną zaletą takiego działania jest możliwość zwielokrotnienia zysków. Często przedsiębiorstwa proponują swoim pracownikom zakładanie działalności gospodarczej, lecz nadal świadczenie usług pracy jako prokurent, czyli działać w czyimś imieniu. Takie działanie nie zwalnia samozatrudnionego od ponoszenia odpowiedzialności za własne „Czyny”. Praca na własny rachunek powoduje również ponoszenie odpowiedzialności przed organami państwowymi. Oznacza to w praktyce, że samo zatrudniony sam odpowiada za błędy w przypadku nie wypełnienia obowiązków wobec w/w , a także sam musi o nich pamiętać i dostosowywać się do panującego prawa. Czyli w przypadku uzyskania pozwoleń i zezwoleń na działalność , sam wypełnia deklaracje, dbając aby została dostarczona w wymagalnych terminie, sam oblicza i odprowadza składki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę ryzyko jest mniejsze, za prawidłowe naliczenie, pobranie i odprowadzenie składek odpowiedzialność spada na pracodawcę, no chyba, że pracownik nie wyraża na to zgody w stosownym oświadczeniu.