Stan zdrowia a rozmowa kwalifikacyjna

Stan zdrowia a rozmowa kwalifikacyjna

Podczas procesu rekrutacji pracodawca często próbuje uzyskać dane osobowe, niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. Pytanie o zdrowie jest uzasadnione jedynie w przypadkach specyficznych stanowisk pracy jak na przykład kierowca czy pilot. Dane, o jakie może pytać pracodawca reguluje Kodeks Pracy, gdzie szczegółowo określony jest zakres danych niezbędnych pracodawcy do procesu rekrutacji. Pracownik nie musi, również informować przyszłego pracodawcę o przebiegu pracy poza umowa o prace, czyli pracy dorywczej. Nie musi również podawać prywatnego numeru telefonu komórkowego czy prywatnego adresu mailowego. Przepisy wyraźnie mówią o podawaniu jedynie adresu korespondencyjnego. Nie zgodne z prawem jest również pytanie kobiet o to, czy są w ciąży, czy pytać się szeregowych pracowników o aktualny stan zdrowia, u jakich specjalistów się leczą itp. Może to warunkować dyskryminacje w procesie rekrutacji ze względu na stan zdrowia, a takie działanie jest nieprawne. W specyficznych przypadkach możliwe jest pytanie o karalność, na przykład w ubieganiu się o pracę kasjerki, konwojenta pieniędzy. Po procesie rekrutacji pracodawca ma obowiązek zwrócić cały komplet dokumentów pracownikowi, który nie zostanie zatrudniony lub zniszczyć .