Urlop wypoczynkowy pracownika

Urlop wypoczynkowy pracownika

Urlop wypoczynkowy to coroczna, ciągła i odpłatna przerwa w pracy, przysługująca pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w wymiarze ustalonym od stażu pracy. Prawo od urlopu nie zależy od rodzaju umowy o pracę, czy to jet praca na czas określony, próbny czy na czas nieokreślony. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ilości lat przepracowanych. Jeżeli staż pracy jest krótszy niż 10 lat pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu w ciągu roku. Natomiast powyżej 10 lat pracy pracownik otrzymuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Do wyliczenia stażu pracy na poczet urlopu wlicza się 3 lata z tytułu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Taki sam wymiar nalicza się po ukończeniu średniej szkoły zawodowej, dla której program nauczania przewiduje cykl trzyletni nauki. Z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej, dla której lata nauki przewidziane programem wynoszą 5 lat ten okres wlicza się w wymiar stażu pracy zawodowej na poczet urlopu. Dla absolwentów szkoły ogólnokształcącej wlicza się staż 4-letni, szkoły policealnej- 6-letni, szkoły wyższej 8 lat stażu. Do tego dochodzą okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy pomiędzy poszczególnymi zadudnieniami. W przypadku pierwszego zatrudnienia do urlopu pracownik nabywa prawa po upływie miesiąca pracy. Wówczas za każdy miesiąc pracy przysługuje mu 1/12 wymiaru urlopu, jaki mu przysługuje na przestrzeni roku.