Walka z rosnącym bezrobociem

Walka z rosnącym bezrobociem

Jednym z problemów współczesnego świata, a zatem i współczesnej Polski jest rosnące bezrobocie. Oczywiście nie wszędzie takowe bezrobocie rośnie aczkolwiek w wielu krajach uważanych za rozwinięte takowy problem jest bardzo widoczny. Na nieciekawą kondycję rynku pracy i utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie wpływ ma kryzys globalny, który rozpoczął się kilka lat temu. Wciąż w wielu miejscach, krajach i na wielu rynkach odczuwamy jego niesłabnący wpływ. Warto zauważyć, iż takowy kryzys gospodarczy czy też ekonomiczny doprowadził do niemal bankructwa wiele krajów europejskich. Właśnie w tych krajach sytuacja na rynku pracy wygląda najgorzej. O ile w naszym kraju poziom bezrobocia wynosi około kilkunastu procent to w Hiszpanii może to być ponad dwadzieścia procent. Nie wspominając o Grecji gdzie poziom bezrobocia jest jeszcze wyższy. Walka z rosnącym bezrobociem jest, więc bardzo ważna. W naszym kraju mamy do czynienia z kilkoma programami, które mają pomóc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Z jednaj strony mamy tu na myśli przekwalifikowanie oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez kursy, szkolenia i tym podobne. Z drugiej strony wspierana jest przedsiębiorczość i pomysły na zakładanie własnych firm zwłaszcza tych najmniejszych w wersji jednoosobowej. Jest to jednak bardzo trudna walka.