Wsparcie dla firm jednoosobowych

Wsparcie dla firm jednoosobowych

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo dobrym sposobem na uniezależnienie się finansowe. Jest to też bardzo dobre rozwiązanie z punktu wodzenia instytucji zajmujących się walką z problemem bezrobocia wśród obywateli. Jeżeli takowy zainteresowany bezrobotny założy własną przynajmniej jednoosobową firmę będzie można go wykreślić z listy osób, którym trzeba pomagać w znalezieniu pracy. Takowe rozwiązanie daje nadzieję, iż w przyszłości nie będzie on potrzebował pomocy państwa, a poprzez prowadzenie swojej firmy wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy, a w przyszłości być może stworzy kolejne miejsca pracy. Dlatego też państwo przy udziale zarówno środków własnych jak i takich, które pochodzą z budżetu Unii Europejskiej starają się wspierać inicjatywy tego rodzaju. Może to być wsparcie finansowe. Co bardzo ważne po spełnieniu odpowiednich warunków pomoc może być bezzwrotna. Oznacza to, iż osoba korzystająca z dotacji nie będzie musiała ich zwracać. Może to być kwota nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Poza tym organizowane są różnego rodzaju szkolenia mające podnosić kwalifikacje jak i uczyć zainteresowanych przedsiębiorczości, podstaw ekonomii i zasad prowadzenia własnej firmy. Stosowane mogą też być ulgi podatkowe czy ulgi związane z niższymi składkami emerytalnymi lub zdrowotnymi.