Zalety umów o pacę

Zalety umów o pacę

W niniejszym artykule będziemy mówić nieco o umowie o pracę, a dokładnie rzecz biorąc o zaletach tego rodzaju umowy. Podstawową zaletą takowej umowy o pracę jest naturalnie o wiele większe zagwarantowanie stabilności zatrudnienia w porównaniu do popularnych umów o dzieło czy umów zlecenie. Dzięki temu nawiązujemy z pracodawcą stosunek pracy dający nam szereg praw. Przede wszystkim w oparciu o umowę o pracę to pracodawca ma obowiązek opłacenia za pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie emerytalne. Pracownik nie musi się wiece obawiać o to czy będzie mógł spokojnie pójść do lekarza czy szpitala. Opłacanie składek emerytalnych pozwala odkładać na przyszłą emeryturę. Poza tym pracując na tego rodzaju zasadach, jakie przedstawia umowa o pracę mamy prawo do urlopu czy korzystania ze zwolnień lekarskich w przypadku choroby. Poza tym mamy prawo do odpowiednich warunków finansowych, a także związanych z czasem pracy w przypadku zwolnienia się z pracy. Mowa tu miedzy innymi o okresie wypowiedzenia. Jak zatem widać umowa o pracę daje nam o wiele większą stabilność niż wspominane wcześniej umowy określane również, jako tak zwane umowy śmieciowe. Oczywiście umowy o pracę są bardziej kosztowne dla pracodawców, co skłania ich do przechodzenia na umowy typu zlecenie czy o dzieło.