Zasady przyznawania kredytów

Zasady przyznawania kredytów

Wiele osób podczas starania się o jakikolwiek kredyt, słyszało o przyznawaniu tak zwanych dobrych i złych punktów. Taka procedura obowiązuje we wszystkich bankach w naszym kraju i nie do końca jest przez Polaków zrozumiała. Otóż starając się o kredyt, musimy dostarczyć bankowi dokumenty, które udowodnią w sposób bezsporny nasze zarobki. Może to być zaświadczenie lub umowa o pracę. Wszystko co wpływa na zwiększenie naszych dochodów, jest uznawane umownie za punkty dodatnie. Mogą to być odłożone pieniądze na lokacie, dodatkowa renta czy emerytura oraz jakiekolwiek zabezpieczenie spłaty kredytu, które zostałoby pozytywnie rozpatrzone przez bank. Jednakże z naszego wirtualnego konta takich dodatnich punktów, możemy je również utracić. Wszystko to, co obciąża nas wydatkami a przez to zmniejszy kwotę, która będziemy mogli miesięcznie odłożyć na spłatę kredytu, to tak zwane punkty ujemne. To one są przyczyną odejmowania z puli punktów dodatnich. W ich skład wliczamy inne raty i obowiązkowe świadczenia czy zobowiązania finansowe, opłaty stałe, utrzymanie samochodu, kraty kredytowe i ilość osób w rodzinie, które nie mają stałego dochodu, czyli na przykład dzieci uczące się. Po podsumowaniu tego bilansu, bank dostaje gotowy wynik naszej zdolności kredytowej. Jest to podstawa do wydania orzeczenia o akceptacji bądź też odrzuceniu naszego wniosku o kredyt. Zasady są we wszystkich bankach takie same, chociaż ilość punktów dodana lub odejmowana za daną pozycję może się nieznacznie od siebie różnić.