Zatrudnianie na „próbę”

Zatrudnianie na „próbę”

Coraz częstszymi praktykami stosowanymi przez pracodawców w stosunku do nowozatrudnionych pracowników jest praca na „próbę”. Jest to coraz częstsze zjawisko zwłaszcza wśród prac sezonowych. Zdarza si e zwłaszcza w przypadku osób młodych, nieznających się na przepisach praca pracy, zatrudnianych na okres próbny. Często pracodawca obiecuje zatrudnienie młodego człowieka na umowę pod warunkiem prawidłowego wykonania jakiegoś zadania. Nie podpisuje z nim żadnej umowy a po wykonaniu pracy nie płaci obiecanego wynagrodzenia. Tym sposobem nieuczciwy pracodawca może sobie zapewnić ciągłość wykonywania pracy, kiedy każdego nowo przyjętego pracownika wykorzystuje na przykład przez tydzień, po czym informuje go, ze się nie nadaje i nie wypłaca mu wynagrodzenia za przepracowane godziny pracy. Jeżeli przedsiębiorca dopuszcza pracownika do pracy bez aktualnych badań lekarskich, nie przeszkolonego wstępnie i stanowiskowo z zasad bhp oraz najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika nie podpisze z nim umowy narusza przepisy prawa pracy. Ponadto na umowie o pracę musi być data rozpoczęcia pracy, miejsce i czynności związane z wykonywaniem pracy a także wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za owa pracę. Dokument bez tych danych jest również w świetle praca pracy nieważny.